Panoramy 360 wykonane na potrzeby Google Street View. Krzyż jubileuszowy na górze Dział w Wilkowsku woj. małopolskie, powiat limanowski.


Krzyż jubileuszowy na górze Dział – powstał jako odpowiedź na apel biskupa Jana Stepy, który zachęcał parafian do wyjątkowego uczczenia ogłoszonego przez papieża Piusa XII Roku Jubileuszowego 1950–lecia Narodzin Chrystusa. Z inicjatywy miejscowego proboszcza Jana Rozembarskiego ufundowano i wzniesiono właśnie ten krzyż, zbudowany z kamienia i żelbetu. Władze komunistyczne próbowały usunąć krzyż, ale ostatecznie zaprzestały tych prób. Powodem był prawdopodobnie fakt, że stylistyka krzyża wpisywała się doskonale w główny wątek w architekturze tamtych czasów – socrealizm, oraz fakt, że górujący nad okolicą obiekt stanowił doskonały punkt orientacyjny, wykorzystywany na mapach wojskowych[7];